خطا
  • JFTP::write: Bad response


بسته سفید

در صورتی که هدف شما فقط ارسال پیامک می باشد امکانات این بسته پیشنهادی به صورتی تنظیم شده است که حداقل نیازهای یک سیستم ارسال و دریافت پیامک را تامین نماید

امکانات بسته سفید یا Starter به شرح زیر می باشد.

مقایسه امکانات مختلف بسته های پیشنهادی اس ام اس پنل

قیمت بسته پیشنهادی فوق به همراه  ۱۰۰ پیام کوتاه هدیه بدون در نظر گرفتن هزینه شماره اختصاصی ۲۵۰.۰۰۰ ریال می باشد .  (این بسته دیگر ارائه نمی شود.)


شرح عملکرد ماژولهای مختلف پنل مدیریت پیامک