خطا
  • JFTP::write: Bad response


پنل ارسال SMS - بسته آبی

در صورتی که برای استفاده از پیام کوتاه به عنوان رسانه تبلیغاتی و یا اطلاع رسانی به امکاناتی بیشتر از ارسال و دریافت ساده نیاز دارید امکانات این بسته پیشنهادی به صورتی تنظیم شده است که پاسخ گوی کاربری های سطح کوچک تا متوسط باشد

مقایسه امکانات مختلف بسته های پیشنهادی اس ام اس پنل

قیمت بسته پیشنهادی فوق به همراه  ۱۰۰۰ پیام کوتاه هدیه با یک شماره اختصاصی ۱۴ رقمی رایگان (هدیه) ۷۵۰.۰۰۰ ریال می باشد .

شرح عملکرد ماژولهای مختلف پنل مدیریت پیامک