خطا
 • JFTP::write: Bad response


اگر مدیر یک آموزشگاه رانندگی هستید ، برخی از کاربردهای پیام کوتاه در اطلاع رسانی و تبلیغات آموزشگاه های رانندگی آورده شده است.

با استفاده از قابلیت های سامانه پـیامک تبلـیغاتی ایـران آموزشگاه خود را به طیف گسترده ای از جامعه معرفی نموده و عملکرد اداری آموزشگاه را افزایش دهید.

 1. شناسایی و بررسی نیازها و امکانات آموزشگاه از طریق ارسال و دریافت پیام
 2. ارسال پیامک تبلیغاتی جهت تشویق افراد برای ثبت نام در آموزشگاه رانندگی
 3. ارسال پیامک های آموزشی برای افزایش سطح دانش متقاضیان و رانندگان
 4. اعلام شرایط ثبت نام برای متقاضیان آموزش رانندگی از طریق منشی پیامک و پاسخ خودکار تبلیغاتی
 5. ارسال و دریافت پیامک جهت ارائه مشاوره و راهنمایی برای متقاضیان
 6. ایجاد ارتباط دوطرفه بین متقاضیان و آموزشگاه از طریق ارسال و دریافت پیامک
 7. اعلام شروع کلاسهای تئوری/ عملی از طریق سامانه ارسال پیام
 8. تهیه و جمع آوری آمار  قبولی و یا چند دوره ای بودن متقاضیان از طریق سامانه ارسال و دریافت پیام
 9. اطلاع رسانی در مواقع ضروری(جلسات فوق العاده،شرایط غیر مترقبه و تغییر ساعات کلاس...)
 10. رسیدگی به درخواستهای رسیده به سیستم از طریق سامانه ارسال و دریافت پیامک
 11. ارسال پیام جهت هماهنگی ساعات آموزشی برای متقاضیان و رانندگان آموزشگاه
 12. سازماندهی و گروه بندی متقاضیان و قبول شدگان از طریق ماژول دفترچه تلفن
 13. معرفی خدمات و امکانات آموزشگاه به عموم از طریق سامانه پیام کوتاه
 14. ارسال پیام تبریک و تسلیت و یادآوری به اعضاء و همکاران و متقاضیان
 15. برگزاری نظرسنجی جهت پیش برد اهداف آموزشگاه رانندگی
 16. ایجاد سامانه دریافت شکایات، انتقادات و پیشنهادات