خطا
 • JFTP::write: Bad response


در زیر به برخی از کاربردهای پیام کوتاه در شوراهای شهر و روستا اشاره شده است . مطالعه و بررسی دقیق کاربردهای اشاره شده است، به طور قطع میتواند تاثیر زیادی در گسترش کاربرد سیستم های اطلاع رسانی نوین مانند پیام کوتاه و ........  داشته باشد.

 

 1. بررسی و شناخت کمبودها ، نیازها و نارساییهای اجتماعی،فرهنگی،آموزشی،بهداشتی،اقتصادی و رفاهی از طریق دریافت پیامک با شماره اختصاصی
 2. نظارت و پیگیری بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرحهای مصوب در امور شهرداری و سایر سازمانهای خدماتی از طریق دریافت پیامکهای مردمی
 3. ارسال پیام جهت همکاری با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمانهای مملکتی در زمینه های مختلف اجتماعی،فرهنگی اطلاع رسانی در مواقع ضروری (تغییر ساعات ملاقات،شرایط غیر مترقبه و . . .)
 4. رسیدگی به درخواست های دریافت شده از طریق شماره اختصاصی سامانه پـیامک تبلیـغاتی ایـران
 5. ارسال پیام های هماهنگی و تبلیغاتی جهت جذب مشارکت های مردمی در انجام خدمات اجتماعی،اقتصادی،عمرانی،فرهنگی،آموزشی و سایر
 6. تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز تفریحی،ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاهها از طریق یامانه ارسال پیام
 7. پیگیری امور مرتبط با بهداشت حوزه شهری از طریق سیستم ارسال و دریافت پیام کوتاه
 8. اعلام نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری از طریق سامانه ارسال پیام
 9. اعلام جلسات کاری به اعضاء و همکاران
 10. ارسال پیام تبریک و تسلیت و تبریک اعیاد مذهبی و ملی از طریق پیاک کوتاه به اعضاء و همکاران
 11. برگزاری نظر سنجی های گسترده با امکان تهیه آمار و گزارش جهت پیش برد اهداف شورای شهر
 12. ایجاد سامانه دریافت شکایات،انتقادات و پیشنهادات به صورت اختصاصی با پساخگوسس خود کار