خطا
  • JFTP::write: Bad response


کاهش تعرفه خطوط اختصاصی ارسال و دریافت SMS

با توجه به حذف شماره های ۸ رقمی عمومی برای سر شماره های ۱۰۰۰ سامانه پیامک تبلیغاتی ایران و حذف شماره های عمومی۸ رقمی کاربران سرشماره های ۳۰۰۰ شرکت از تاریخ ۱۵ اسفند  جهت جلب رضایت مشتریان از تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۰ شماره های اختصاصی با قابلیت ارسال و دریافت پیامک به صورت اختصاصی با قیمت ارزانتر نسبت به قبل ارائه خواهد شد . قیمتهای جدید به شرح زیر می باشد :

شماره های ۱۴ رقمی از ۲۰ هزار تومان  ،

شماره های ۱۲ رقمی از ۱۱۰ هزار تومان ،

شماره های ۱۰ رقمی نیز از ۱۹۰ هزار تومان

توجه داشته باشید تمامی کاربرانی که  شماره های عمومی ۸ رقمی مانند ۳۰۰۰۴۶۰۳ و ۳۰۰۰۴۸۰۲ و ۳۰۰۰۲۰۳۰ و ......... جهت ارسال پیامک بر روی پنل آنها فعال شده بود بایستی قبل از تاریخ ۱۵ اسفند نسبت به استعلام و اعلام شماره درخواستی خود اقدام نمایند تا پس از پرداخت هزینه شماره اختصاصی با قابلیت ارسال و دریافت روی پنل آنها فعال شود

 با احترام

روابط عمومی سامانه پیامک تبلیغاتی ایران