خطا
  • JFTP::write: Bad response


SMS پرکاربرد ترین شیوه تبلیغات در خاور میانه

شرکت Acxiom MENA واقع در عربستان سعودی که در زمینه ارایه خدمات بازاریابی فعالیت می‌کند، در یک بررسی جدید ۶ ابزار مخلتف برای تبلیغات را مورد بررسی قرار داد و در پایان دریافت که سرویس پیامک، کاربردی‌ترین ابزار تبلیغات محسوب می‌شود.
در پایان این بررسی مشخص شد که بهترین ابزار تبلیغات در منطقه خاورمیانه سرویس پیامک است که صرف کاهش هزینه‌های تبلیغاتی ،بیشترین بازده را دارد و کمترین هزینه تبلیغات را به خود اختصاص می‌دهد.

این بررسی نشان داد که سرویس پیامک در مجموع ۹/۲ درصد از بودجه تبلیغاتی را به خود اختصاص می‌دهد در نهایت ۲/۳۳ درصد از بازده مربوط به خرید محصول مورد نظر که مورد تبلیغات قرار گرفته، از طریق همین سرویس به فروش رسیده است.
روش‌های تبلیغاتی سنتی که با چاپ روی کاغذ انجام می‌شوند ۴۸ درصد بودجه تبلیغاتی را به خود اختصاص می‌دهند که در نهایت ۲/۲۸ درصد فروش کالای مورد نظر از طریق آن‌ها صورت می‌گیرد.
طبق این بررسی مشخص شد که پیامک،کاربردی‌ترین ابزار تبلیغات محسوب می‌شود و پس از آن به‌ترتیب روش‌های چاپ پوستر، تبلیغات محیطی ، پست‌ الکترونیکی و آگهی‌های تبلیغاتی آنلاین کاربرد دارند. لازم به ذکر است که انتشار آگهی‌های تبلیغاتی آنلاین تنها در فروش ۸/۱ درصد از کالای مورد نظر اثرگذار بوده است.