خطا
  • JFTP::write: Bad response


برای استفاده از امکان ارسال به کد پستی داشتن ۳ تا ۹ رقم از کد پستی محدوده مورد نظر شما لازم است .

در همین راستا پس از پیگیری های صورت گرفته نقشه کد پستی ۵ و ۳ رقم ابتدای تمام مناطق تهران تهیه گردیده است .

اما به علت حجم بالای نقشه کد پستی ۵ رقمی تهران و همچنین برخی از سوء استفاده های صورت گرفته مراجعان  وب سایت از این نقشه ارزشمند امکان قرار دادن نقشه کد پستی بر روی وب سایت وجود ندارد

لطفا برای دریافت کد پستی محدوده مورد نظر پس از خرید پنل از طریق بخش پشتیبانی درخواست خود را مطرح نمائید .

ضمنا جهت اطلاع از تعداد شماره های موجود در محدوده مورد نظر شما قبل از خرید برای دریافت کد پستی محدوده مورد نظر با واحد فروش سامانه پیامک تبلیغاتی ایران ( ۶۶۳۹۳۹۳-۰۲۶۱ و ۷۴۴۸۸۱۰-۰۹۳۵ ) تماس حاصل نمائید.