خطا
  • JFTP::write: Bad response


شماره اختصاصی چیست ؟

شماره ای که در صورت درخواست پس از بررسی قابل ثبت بودن با پیش شماره ۳۰۰۰ که به مدت یکسال در اختیار شما قرار می گیرد .

آیا می دانید که کاربران سامانه به ازای هر ۱۰۰۰۰ پیامک که در سیستم ارسال می شود حدودا یک پیامک دریافت می کنند ؟

علت این است که اکثر دریافت کنندگان پیامک از پیش شماره های ۳۰۰۰ به این شماره ها پاسخ نمی دهند ، زیرا فکر می کنند که این شماره ها قابلیت دریافت پیامک ندارند ، پس شما می توانید هزینه شماره اختصاصی را نپردازید و از شماره رایگان ۳۰۰۰۴۶۰۳ که در پنل شما قرار داده می شود برای ارسال SMS تبلیغاتی استفاده نمائید.

آیا شما نیاز به شماره اختصاصی دارید ؟

شماره اختصاصی برای آن دسته از کاربرانی پیشنهاد می شود که نیاز دارند از سامانه به عنوان یک رسانه دو جانبه استفاده نمایند و یا آشنا بودن مخاطبان با شماره ارسال کننده پیام های اطلاع رسانی و تبلیغاتی برای آنان مهم است ( مانند سازمان ها، پزشکان ، فروشگاه و نمایندگی های برند های تجاری معتبر  که نیاز به دریافت پیامک دارند و شماره اختصاصی مجازی برای آنها کافی نمی باشد .

آیا امکان خرید پنل ارسال و دریافت بدون شماره اختصاصی وجود دارد و نحوه دریافت پیامک بدون شماره اختصاصی چگونه است ؟

بله ، شما میتوانید بسته پیشنهادی سفید (  Starter ) را با امکانات و مشخصات درج شده در صفحه توضیحات آن سفارش داده و از شماره عمومی ۳۰۰۰۴۶۰۳ که برای ارسال و دریافت پیامهای شما در سامانه وجود دارد استفاده نمائید ، دریافت شما با استفاده از شماره اختصاصی مجازی که بوسیله کلمه کلیدی در پیامهای دریافتی ایجاد می شودانجام می شود .

رنج (پیش شماره) شماره های اختصاصی موجود جهت درخواست :

شماره های ۱۴ رقمی :

استفاده از شماره های ۱۴ رقمی برای شرکتها ، سازمانها و دیگر مراکزی  که قصد دارند شماره تلفن ثابت خود را به عنوان شماره پیامک داشته باشند و یا به دنبال شماره های

ارزان و رند پنل SMS هستند توصیه می گردد.

پیش شماره های موجود ( به روز رسانی لیست در شهریور ۱۳۹۰ )

۳۰۰۰۴۷۹۶ || ۳۰۰۰۴۹۶۸ || ۳۰۰۰۵۹۶۴ || ۳۰۰۰۴۶۰۳ || ۳۰۰۰۵۹۳۷ ||

۳۰۰۰۴۹۷۲ || ۳۰۰۰۵۹۲۶ || ۳۰۰۰۵۹۲۷ || ۳۰۰۰۴۶۱۸ || ۳۰۰۰۴۸۳۱ ||

۳۰۰۰۲۷۴۳ || ۳۰۰۰۸۹۸۳ || ۳۰۰۰۶۴۵۹ || ۳۰۰۰۵۳۶۲ || ۳۰۰۰۵۳۶۹ ||

۳۰۰۰۵۳۶۴ || ۳۰۰۰۴۸۰۲ || ۳۰۰۰۶۲۸۹ || ۳۰۰۰۶۲۹۸ || ۳۰۰۰۵۳۹۰ ||

۳۰۰۰۵۷۰۹ || ۳۰۰۰۵۳۸۰ || ۳۰۰۰۴۹۲۳ || ۳۰۰۰۴۷۱۳ || ۳۰۰۰۲۵۸۱ ||

برای انتخاب شماره می توانید یکی از این پیش شماره ها را به همراه ۶ رقم بعدی آن به دلخواه انتخاب نمایید تا در صورت آزاد بودن شماره برای شما فعال گردد.
برای مشاهده هزینه تخصیص شماره ۱۴ رقمی اختصاصی اینجا کلیک کنید ، برای مشاهده بسته پیشنهادی آبی و سبز پنل اس ام اس با شماره ۱۴ رقمی رایگان اینجا کلیک نمائید

شماره های ۱۲ رقمی :

پیش شماره های موجود ( به روز رسانی لیست در شهریور ۱۳۹۰ )

۳۰۰۰۴۷۹۶ || ۳۰۰۰۴۹۶۸ || ۳۰۰۰۵۹۶۴ || ۳۰۰۰۴۶۰۳ || ۳۰۰۰۵۹۳۷ ||

۳۰۰۰۴۹۷۲ || ۳۰۰۰۵۹۲۶ || ۳۰۰۰۵۹۲۷ || ۳۰۰۰۴۶۱۸ || ۳۰۰۰۴۸۳۱ ||

۳۰۰۰۲۷۴۳ || ۳۰۰۰۸۹۸۳ || ۳۰۰۰۶۴۵۹ || ۳۰۰۰۵۳۶۲ || ۳۰۰۰۵۳۶۹ ||

۳۰۰۰۵۳۶۴ || ۳۰۰۰۴۸۰۲ || ۳۰۰۰۶۲۸۹ || ۳۰۰۰۶۲۹۸ || ۳۰۰۰۵۳۹۰ ||

۳۰۰۰۵۷۰۹ || ۳۰۰۰۵۳۸۰ || ۳۰۰۰۴۹۲۳ || ۳۰۰۰۴۷۱۳ || ۳۰۰۰۲۵۸۱ ||

برای انتخاب شماره می توانید یکی از این پیش شماره ها را به همراه ۴ رقم بعدی آن به دلخواه انتخاب نمایید تا در صورت آزاد بودن شماره برای شما فعال گردد.
برای مشاهده هزینه تخصیص شماره ۱۴ رقمی اختصاصی اینجا کلیک کنید ، برای مشاهده بسته پیشنهادی آبی و سبز سامانه اس ام اس با شماره ۱۲ رقمی رایگان اینجا کلیک نمائید

شماره های ۱۰ رقمی :

پیش شماره های موجود ( به روز رسانی لیست در شهریور ۱۳۹۰ )

۳۰۰۰۴۷۹۶ || ۳۰۰۰۴۹۶۸ || ۳۰۰۰۵۹۶۴ || ۳۰۰۰۴۶۰۳ || ۳۰۰۰۵۹۳۷ ||

۳۰۰۰۴۹۷۲ || ۳۰۰۰۵۹۲۶ || ۳۰۰۰۵۹۲۷ || ۳۰۰۰۴۶۱۸ || ۳۰۰۰۴۸۳۱ ||

۳۰۰۰۲۷۴۳ || ۳۰۰۰۸۹۸۳ || ۳۰۰۰۶۴۵۹ || ۳۰۰۰۵۳۶۲ || ۳۰۰۰۵۳۶۹ ||

۳۰۰۰۵۳۶۴ || ۳۰۰۰۴۸۰۲ || ۳۰۰۰۶۲۸۹ || ۳۰۰۰۶۲۹۸ || ۳۰۰۰۵۳۹۰ ||

۳۰۰۰۵۷۰۹ || ۳۰۰۰۵۳۸۰ || ۳۰۰۰۴۹۲۳ || ۳۰۰۰۴۷۱۳ || ۳۰۰۰۲۵۸۱ ||


انتخاب شماره : شما می توانید یکی از این پیش شماره ها را به همراه ۲ رقم بعدی آن به دلخواه انتخاب نمایید تا در صورت آزاد بودن شماره برای شما فعال گردد.
هزینه : از ۱۸۰۰۰۰ تومان تا ۵۰۰۰۰۰ تومان متغیر می باشد .

شماره های ۸ رقمی :

انتخاب شماره : شما می توانید یکی از شماره های ۳۰۰۰ را به همراه ۴ رقم بعدی آن به دلخواه انتخاب نمایید تا در صورت آزاد بودن شماره برای شما فعال گردد.
هزینه درخواست این شماره ها  از ۳۵۰۰۰۰ تومان تا ۳۵۰۰۰۰۰ تومان متغیر می باشد .

کاربران جدید پنل و همچنین کاربرانی که تا کنون از شماره عمومی (۳۰۰۰۴۶۰۳) استفاده می کرده اند می توانند از گزینه تنظیمات و سپس استعلام شماره در پنل خود شماره مورد نظر خود را انتخاب نمایند.

شماره اختصاصی مجازی چیست ؟

در پنل کلیه کاربران محلی برای تعیین شماره اختصاصی مجازی در نظر گرفته شده است که می توانند کلمه یا شماره ای کلیدی را مانند (rhe) تعیین کنند و از مخاطبین  بخواهند در ابتدای پیامک این عبارت را درج نمایند و به شماره ۳۰۰۰۴۶۰۳ ارسال نماید ، این پیامک به بخش گزارشات sms دریافتی کاربر منتقل می شود و کاربر می تواند پیام های دریافتی خود را مشاهده نماید .

آیا دریافت پیام کوتاه هم هزینه دارد؟

خیر ، در حال حاضر دریافت SMS رایگان است ، اما به صورت پیش فرض هزینه دریافت هر پیام ۲۰ یا ۲۲ ریال خواهد بود.

آیا امکان انتقال (Divert) از شماره اختصاصی به موبایل وجود دارد ؟

بله ، شما میتوانید کلیه دریافت های خود از شماره اختصاصی را به یک یا چند شماره مویایل انتقال دهید نمایید .

هزینه شماره اختصاصی چقدر است ؟ آیا امکان انتخاب شماره وجود دارد ؟

هزینه شماره اختصاصی بر اساس تعداد ارقام و رندی شماره متفاوت می باشد ، شما میتوانید ارقام آخر شماره را بسته به تعداد ارقام باقی مانده بعد از رنج های آورده شده در زیر انتخاب نمایید .

یا هزینه ارسال SMS به ۰۹۱۲ با ۰۹۳۵ و ... تفاوت دارد ؟

خیر، در حال حاضر تعرفه های ارسال موجود برای تمامی اپراتورها ( ایرانسل (۰۹۳۵.۰۹۳۶.۰۹۳۷.۰۹۳۸.۰۹۳۹ و ...) ، همراه اول (۰۹۱۲.۰۹۱۳.۰۹۱۴.۰۹۱۵ ... ۰۹۱۹ و ... ) و تالیا (۰۹۳۲)) یکسان است . صرفا در ارسال SMS بین المللی هزینه ارسال یک پیامک معادل ۱۰ پیام با تعرفه پایه ارسال می باشد.

آیا جهت مصرف کردن شارژ اعتبار ارسال SMS خریداری شده محدودیت زمانی وجود دارد ؟

خیر ، هیچ گونه محدودیت زمانی در مصرف کردن شارژ خریداری شده وجود ندارد و اعتبار شما هیچگاه سوخت نخواهد شد.

آیا سامانه قابلیت نمایش Delivery پیامک ها را دارد؟

بلی . شما در هر لحظه می توانید از وضعیت دقیق پیامک ارسالی خود ( در صف ارسال ، رسیده به مخابرات ، رسیده به گوشی ، نرسیده به گوشی و ... ) مطلع شوید.

آّیا برای استفاده از این سامانه به نرم افزار خاصی که روی کامپیوتر نصب شود و یا سخت افزار جانبی خاصی نیاز داریم؟

خیر . شما صرفا یک دسترسی به اینترنت نیاز دارید و از هر کجا که به اینترنت متصل شوید ( حتی به صورت Dial up و با سرعت معمولی ) با وارد شدن به آدرس اینترنتی سامانه خود می توانید از امکانات آن استفاده کنید.

سرعت ارسال SMS در سامانه پیامک های تبلیغاتی ابران چه تعداد است ؟

متوسط سرعت ارسال ۲۰۰۰ پیامک در دقیقه است. البته ناگفته نماند که سرعت ارسال SMS تابعی از ترافیک آن لحظه اپراتور مخابراتی است. در ایام با ترافیک بالا سرعت ارسال ۵۰۰ پیامک در دقیقه نیز مشاهده شده است و یا در نقطه مقابل آن اغلب در روزهای جمعه سرعت تا ۵۰۰۰ ارسال در دقیقه نیز بالا می رود.

آیا با این سامانه می توان به شماره های ایرانسل نیز پیام کوتاه فرستاد؟

بلی . شما میتوانید از طریق سامانه به تمامی اپراتورهای فعال کشور (همراه اول ، ایرانسل و تالیا ) ارسال SMS داشته باشید . همچنین شما می توانید از طریق ارسال SMS بین المللی به ۸۱۹ اپراتور در ۲۲۰ کشور پیامک ارسال کنید.

آیا امکان نمایش اسم شرکت فرستنده پیامک بجای شماره فرستنده هست ؟

خیر، متاسفانه این امکان به دستور قوه قضاییه (به دلیل سوء استفاده های انجام شده) جهت استفاده عموم مسدود شده است.

برای اطلاع از آزاد بودن شماره اختصاصی

و یا درخواست اختصاص شماره SMS اینترنتی مورد نظر

با ما تماس بگیرید