خطا
  • JFTP::write: Bad response


تمامی کاربران سامانه پیامک تبلیغاتی ایران می توانند با تخصیص یک شماره تصادفی و یا انتخاب یک شماره رند به دریافت و مشاهده پیام کوتاه در سامانه ، انتقال (دایورت) پیامک ها به موبایل خودشان ، برگزاری مسابقه پیام کوتاه، برگزاری نظر سنجی با پیامک ، منشی پیامکی دارند اقدام نمایند .با انتخاب شماره اختصاصی که در این صفحه به سر شماره های آنها اشاره شده است  و تماس با دفتر فروش سامانه پیامک تبلیغاتی ایران آن را به پنل خود اضافه نمایند.

شایان ذکر است هیچ گونه محدودیتی در تعداد شماره های فعال بر روی  پنل مدیریت پیامک وجود ندارد و شما می توانید با توجه به نیاز و بخشهای مختلف سازمان خود خطوط با شماره های سریالی خریداری نمائید.

در جدول زیر تعرفه خرید شماره ارسال و دریافت پیامک با پیش شماره ۳۰۰۰ جهت فعال سازی و استفاده از آنها به صورت اختصاصی بر روی سامانه ارسال و دریافت پـیامک تبلیـغاتی ایـران آورده شده است.

ردیفشماره خطوطقیمت (تومان)نمونه
۱ شماره خط ۱۴ رقمی
  ۲۰.۰۰۰ ۳۰۰۰۴۶۰۳۰۰۰۰۰۱
۲ شماره خط ۱۲ رقمی  ۱۱۰.۰۰۰ ۳۰۰۰۴۶۰۳۰۰۰۱
۳ شماره خط ۱۰ رقمی  ۱۹۰.۰۰۰ ۳۰۰۰۴۶۰۳۰۱

شماره خط ۹ رقمی

از ۴۰۰.۰۰۰
۳۰۰۰۵۹۲۴۴
۴

شماره خط ۸ رقمی

(فقط رند و نمیه رند)

از ۹۸۰.۰۰۰ ۳۰۰۴۶۰۳

قیمت شماره های ۱۰ تا ۱۴ رقمی ممکن است با توجه به ارقام آن کمی بالاتر از مقدار ذکر شده تعیین شود

قیمت نهایی شماره های ۸ و ۹ رقمی پس از استعلام شماره و اعلام قیمت از سمت اپراتور اعلام خواهد شد